จอแสดงสถานะผู้ป่วยฉุกเฉิน ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563

  01:58

ยอดผู้ป่วยฉุกเฉินวันนี้ 19 ราย เรียงตามรายชื่อ