โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท เทพอรุโณทัย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 21 พ.ค. 2561 15:48 น.

รายละเอียด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. "นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายมอบหมายให้ นางสาวสิริลักษณ์ บุญประกอบ หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัดต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมี นายสิริเกียรติ พลอาสา ผู้จัดการโรงงานและทีมผู้บริหารของบริษัทฯให้การต้อนรับ/อำนวยความสะดวก ทั้งนี้มีผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 260 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4
 • กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “ดาวน์ซินโดรม” กับผู้ที่มาฝากครรภ์ ก่อนเข้าพบแพทย์
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก “นางสาวกุลกนก พนมพงศ์” พร้อมครอบครัว
 • รับมอบอาหารกลางวัน
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
 • กิจกรรมเคารพธงชาติไทยวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 08.00 น
 • รพ.หนองคาย รับมอบหมวกไหมพรม ถุงเท้าเด็ก และผ้ายางรองเปื้อน
 • รับมอบเคาเตอร์ช่องจ่ายยาป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จาก คุณบุญเลิศ – คุณสุพัฒน์ กิติปัญญา และคณะ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)”
 • ให้บริการตรวจมะเร็งเต้านม
 •