โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดประชุมวิชาการ Non Communicable Disease Forum 2018 (ด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018) ขึ้น

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 17 ส.ค. 2561 09:13 น.

รายละเอียด

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมวิชาการ Non Communicable Disease Forum 2018 (ด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018) ขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอนโยบายและประเด็นการขับเคลื่อนเรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมความรู้วิชาการที่ทันสมัยพร้อมมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลหนองคาย โดย “ นางปานใจ กรองทิพย์ ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นตัวแทนขึ้นรับประกาศเกียรติบัตร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่ได้ดำเนินการพัฒนากลไก การจัดการโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในระดับพื้นที่ จาก “ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ” อธิบดีกรมควบคุมโรค

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ สิทธิเบิกได้จ่ายตรง
 • ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6)
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 67 รูป ออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ให้การต้อนรับ โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • รับบริจาคแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพสำหรับล้างมือ จาก “บริษัทโตโยต้า หนองคาย”วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น.
 • จัดโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 30 – 60 ปี ด้วยวิธี cy-Prep TM Pap test ปี 2562
 • ทีมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาล ลงพื้นที่หน้างาน (ENV Round)
 • รับบริจาคเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ
 • รับบริจาคผ้าห่มคลายหนาว
 • ต้อนรับ ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ สปสช ในการติดตามเยี่ยม
 •