โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 27 ส.ค. 2561 09:00 น.

รายละเอียด

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โดยมี “ นายกำภล เมืองโคตร ” นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธาน มี “นางเสาวลักษณ์ สัจจา” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้จัดการคลินิก หมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้แกนนำ TO BE NUMBER ONE ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน และเพื่อให้ทุกสถานศึกษาในเขตพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลหนองคาย มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในเขตสุขภาพ ชุมชนเมือง จำนวน 130 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล เข้ากราบนมัสการและเยี่ยมอาการอาพาธ พระธรรมมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
 • ประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 2/2564
 • รับบริจาคเงิน 1 ล้านบาท
 • รับบริจาคเครื่องมือการแพทย์
 • รับมอบเคาเตอร์ช่องจ่ายยาป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จาก คุณบุญเลิศ – คุณสุพัฒน์ กิติปัญญา และคณะ
 • โรงพยาบาลหนองคาย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
 • โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จาก คุณหนูมิตร เทียมภักดี
 • วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 • จัดโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 30 – 60 ปี ด้วยวิธี cy-Prep TM Pap test ปี 2562
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 •