โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น.งานนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าเยี่ยม “ MISSSOUPHAVANH

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 27 ส.ค. 2561 09:25 น.

รายละเอียด

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมาย ให้ “ นางสุเนตรา สุภาแสน ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าเยี่ยม “ MISSSOUPHAVANH PHENGKINGLAVONG ” ที่อยู่ ; อยู่บ้านเลขที่ 404 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 28 ตำบลไชยเชษฐา นครหลวง เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผู้คลอดในระบบบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน (Convenient Service) ที่หอผู้ป่วยพิเศษ “สู่ขวัญ” โรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดระบบเพิ่มบริการพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้มาใช้บริการ ซึ่งผู้คลอดรายนี้ สูติแพทย์ผู้ดูแลได้แก่ “ นายแพทย์รัฐวิชญ์ สุนทร ” คลอดในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 06.40 น. เพศหญิง น้ำหนัก 2,930 Gms. โรงพยาบาลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณ “ MISSSOUPHAVANH PHENGKINGLAVONG ” และเด็กหญิง CHC ของเราด้วย ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูก ค่ะ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี มีการจัดประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี
 • ต้อนรับ “ นายสรวิศ ม่วงมิตร “ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร และคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 • วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์สัมพาหะ ชั้น 2
 • ประชุมวิชาการ Interhospital Conference
 • กิจกรรมมอบอาหารว่าง แก่ผู้ป่วยและญาติ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 • กิจกรรมเคารพธงชาติไทยวันที่ 23 กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 08.00 น
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีกุนวันที่ 24 มกราคม 2563
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ร้านราชาไฮเทค ตลาดราชา โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทโพนพิสัย และนายแพทย์จำรัส พงษ์พิศ
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Fax Claim จาก โรงพยาบาลอุดรธานี
 •