โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับมูลนิธิรักษ์ตับ และโรงพยาบาลหนองคาย จัดโครงการวันตับอักเสบโลก

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 5 ก.ย. 2561 10:40 น.

รายละเอียด

สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับมูลนิธิรักษ์ตับ และโรงพยาบาลหนองคาย จัดโครงการวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) ปี 2561 “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ ปีที่ 9”วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ตับ และโรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดกิจกรรมวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) ปีที่ 9 ครั้งที่ 79 เรื่อง “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ” โดยมี “นายกำภล เมืองโคตร” นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธาน และ “นายแพทย์จำรัส พงษ์พิศ” อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การป้องกัน การดูแลรักษา และการดูแลสุขภาพบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 600 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเจาะเลือดเพื่อตรวจไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ตรวจการทำงานของตับ ตรวจความยืดหยุ่นของตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกน เครื่องอัลตร้าซาวด์ และรับ ฟังการบรรยายโดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิง วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ประธานมูลนิธิรักษ์ และคณะจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 18.00น ณ อาคารตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย ศัลยแพทย์หลอดเลือด และคณะดำเนินกิจกรรมตาม “โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชาวหนองคายหลอดเลือดดี
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 33,250 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จาก นางหนูพัด อุสสิทธิ์
 • อัพเดททุกเช้า เกาะติดสถานการณ์ทุกวัน ให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับแก่ผู้รับบริการ
 • วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น ณ.ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล หนองคาย " นายแพทย์สุรกิจ ยศพล " ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม 6 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด
 • เฝ้าระวัง ป้องกัน ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงพยาบาล
 • รพ.หนองคาย รับมอบหมวกไหมพรม ถุงเท้าเด็ก และผ้ายางรองเปื้อน
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • อบรม อสม.รักษ์ไต และรณรงค์ เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561
 • จัดประชุม “การนำเสนอโปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาล BMS-HOSxP XE”
 •