โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับมูลนิธิรักษ์ตับ และโรงพยาบาลหนองคาย จัดโครงการวันตับอักเสบโลก

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 5 ก.ย. 2561 10:40 น.

รายละเอียด

สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับมูลนิธิรักษ์ตับ และโรงพยาบาลหนองคาย จัดโครงการวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) ปี 2561 “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ ปีที่ 9”วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ตับ และโรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดกิจกรรมวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day) ปีที่ 9 ครั้งที่ 79 เรื่อง “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ” โดยมี “นายกำภล เมืองโคตร” นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธาน และ “นายแพทย์จำรัส พงษ์พิศ” อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การป้องกัน การดูแลรักษา และการดูแลสุขภาพบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 600 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กิจกรรมภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเจาะเลือดเพื่อตรวจไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ตรวจการทำงานของตับ ตรวจความยืดหยุ่นของตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกน เครื่องอัลตร้าซาวด์ และรับ ฟังการบรรยายโดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิง วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ ประธานมูลนิธิรักษ์ และคณะจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ต้อนรับ ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ สปสช ในการติดตามเยี่ยม
 • เปิดตู้รับบริจาค ที่ประชาชนร่วมกันบริจาค บริเวณศาลพระภูมิเจ้าพ่อแสนศรีวิชัย ได้เงินทั้งสิ้น จำนวน 7,430 บาท
 • จัดประชุม “เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดหนองคาย”
 • ประชุมติดตามคุณภาพข้อมูลตามตัวชี้วัดคุณภาพหน่วยบริการใน CUP อำเภอเมืองหนองคายวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย
 • รับมอบเตียงนอนผู้ป่วย รถเข็นนั่ง เครื่องดูดเสมหะ และ Walker
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; กิจกรรม Kick off รณรงค์ส่งเสริมการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • รับบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น จาก “บริษัท เค.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ จำกัด”
 • อบรม อสม.รักษ์ไต และรณรงค์ เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561
 •