โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดโครงการ “ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน”

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 17 ก.ย. 2561 11:35 น.

รายละเอียด

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดโครงการ “ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน” โดยมี “นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์” รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธาน มี “แพทย์หญิงสุรางค์ทิพย์ สวัสดิ์” หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน และพัฒนาให้มีโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุทำเกิดการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต เป็นปัญหาที่รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในแต่ละปีในการเยียวยาและแก้ปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แกนนำนักเรียนระดับชั้น ปวช. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 800 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • สภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morning talk)
 • โรงพยาบาลหนองคาย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
 • สัปดาห์เภสัชกรรมแห่งชาติ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก "ห้างทองศรีเมืองวัฒนา"
 • จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 8"
 • โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมส่งร่างผู้บริจาคร่างกาย
 • เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี " ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จัดประชุมวิชาการ " วิธีการใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วรุ่นใหม่ จากผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมัน "
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงาน มุทิตา กษิณานุสรณ์
 • โรงพยาบาลหนองคายและญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 •