โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 2 ต.ค. 2561 10:23 น.

รายละเอียด

วันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “เกียรติยศที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงเวลา 13.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่นำผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 14 ท่าน เดินตามเส้นทางแห่งเกียรติยศ โดยมีเจ้าหน้าหน้าที่โรงพยาบาลมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณตามเส้นทาง พร้อมร้องเพลง “จำขึ้นใจ” มายังห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และผูกข้อมือผู้เกษียณอายุราชการ โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลง “คำสัญญา” และรับของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลเวลา 19.00 น. ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานและกล่าวมุทิตาจิต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย การชมวิดิทัศน์แนะนำผู้เกษียณฯ , ผู้เกษียณฯ กล่าวความรู้สึก, การแสดงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหาร คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่มาร่วมงานในครั้งนี้กว่า 700 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • มอบรถเข็นนั่งผู้พิการ ประจำปี 2561
 • ประชุมคณะทำงาน service plan สาขา RDU เขต 8
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท
 • นางนงเยาว์ ท้าวพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 2 ( ICU 2 ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องทำน้ำอุ่น
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ การคลอด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด
 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดอบรม “ อาสาสมัครสาธารณสุขและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อสร./ยสร. )”
 • รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด สงกรานต์ 2561
 • โรงพยาบาลหนองคาย พัฒนาบริการควบคู่กับพัฒนาวิชาการ โดยมีผลงานวิชาการส่งเข้าประกวดและได้เข้ารอบที่ 1 การประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 11 (R2R ระดับประเทศ)จำนวน 3 เรื่อง
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย ในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 พรรษา
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย “ นายรณชัย จิตรวิเศษ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าหอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
 •