โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 15 ม.ค. 2563 09:41 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; มอบของขวัญเนื่องใน “ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ”วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย มอบหมายให้ “แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการคลัง “นายแพทย์สาธิต พจน์จลองศิลป์” ประธาน PCT กุมารเวชกรรม พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย มอบของขวัญให้กับเด็กๆ ที่นอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1-2 หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ และเยาวชน สร้างความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตามคำขวัญที่ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับบริจาคเครื่องมือการแพทย์
 • ประชุมวิชาการ Interhospital Conference
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จากการให้ความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 • สภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morning talk)
 • รับบริจาคเงิน จาก “สมาคมเวียดนามหนองคาย” วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดทุ่งสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย รับมอบชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด มูลค่า 8,960 บาท
 • วันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย
 • แบบอย่างห่างไกลโควิด-19
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4
 •