โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 11 ก.พ. 2563 09:53 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.0 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำมีเพิ่มขึ้นประกอบกับความเจริญอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านชีวภาพ เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยที่ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง เกิดผลกระทบรุนแรงต่อระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หลายโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้น ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 มีการเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางในการวินิจฉัย แนวทางปฏิบัติและการดูแลรักษา ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายประชุมเตรียมความพร้อมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำรูปภาพ 21 ภาพ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1
 • เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี " ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
 • รับมอบเครื่องกดแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แบบใช้เท้าเหยียบ
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Fax Claim จาก โรงพยาบาลอุดรธานี
 • โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย รับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 / 2561
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 67 รูป ออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ผอ.ร่วมลงนาม MOU
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมรอยัลนาคารา เข้าร่วมประชุมวิชาการและมอบรางวัลประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 8
 • รับมอบชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) ป้องกัน COVID-19 จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
 •