โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เราจะก้าวผ่านพ้นโรคระบาด "โควิด-19" ไปด้วยกัน

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 14 เม.ย. 2563 12:02 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เราจะก้าวผ่านพ้นโรคระบาด "โควิด-19" ไปด้วยกันวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ รับมอบชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค PPE หน้ากากอนามัย N95 หน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยผ้า เสื้อกันฝนพกพา ผ้ายางรองกันเปื้อน วัสดุอุปการณ์ในการผลิต อาหารกล่อง แซนวิช ก๋วยเตี๋ยว น้ำดื่ม นม ขนม เค้ก จากภาครัฐ ภาคเอกชนที่นำมามอบให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสู้ภัยโรคระบาด # "โควิด-19" ที่ทวีความรุนแรงในการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง เห็นได้ชัดจากข้อมูลตัวเลขและแผนที่ระบุพื้นที่ของผู้ติดเชื้อในประเทศไทย แต่ในยามวิกฤติก็ยังเห็นน้ำใจ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ก่อกำเนิดเกิด "จิตอาสา" ที่พร้อมใจออกมาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภาครัฐระดมบุคลากรสาธารณสุข ทีมสหสาขาวิชาชีพ ออกมาร่วมด้วยช่วยกันผลิตหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) ถุงสวมขา (Leg Cover) ด้วยแรงศรัทธา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน จากภัยโรคร้ายโควิด-19

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข ชั้น 1 อาคารรับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 1 ห่อใหญ่ , ผ้ารองกันเปื้อน 50 แผ่น , หม้อนอนพลาสติก 1 อัน และรถเข็ญพยุงเดิน 1 คัน
 • ต้อนรับ “นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล” สถาปนิกชำนาญการ และคณะจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • รับมอบเงินบริจาคจากคุณ นิรันดร์ สกุลคู
 • มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย"
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเมตตาบารมี พระอนาลโย (หลวงปู่ขาว) โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “
 • รับบริจาคเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ แบบอัตโนมัติ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”
 • จังหวัดหนองคาย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
 • โรงพยาบาลหนองคาย ฝึกซ้อมแผน
 •