โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รายนามผู้บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ใน่ช่วงวันที่ 14-17 เมษายน 2563

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 20 เม.ย. 2563 10:08 น.

รายละเอียด

รายนามผู้บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ใน่ช่วงวันที่ 14-17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา
ในโอกาสนี้ทางองค์กรแพทย์ได้บริจาคของบางส่วนให้กับทีมกู้ภัยสว่างคงคา และกู้ภัยประจักษ์ เพื่อใช้ในการป้องกันทีมงานและลดความเสี่ยงในการทำงานด้วย
ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ร่วมบริจาคด้วยนะคะ
รายชื่อที่รวบรวมจากองค์กรแพทย์ มีดังต่อไปนี้
1. คุณ นิธินันท์ ตันชูเกียรติ และ คุณกฤษฎา ไชยสงวนมิตต์
2. นพ. ภูริวัจน์ กิตติธัญวิวัฒร์ ,กทม
3. บริษัท ชลบุรีโปโล จำกัด ,ชลบุรี
4. บริษัท ซีนิท เซ็นทรัล จำกัด ,กทม
5. คุณ วลัยรักษ์และครอบครัว อนันต์ชาญศรี ,นครปฐม
6. ผู้ร่วมบริจาคผ่าน นิ่ม ภัทรวดี บุญตาม ,กทม
7. คุณ ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ ,กทม
8. ภญ. ปุนณัฐฐา ตันธนะเดชา
9. คุณ เปรมจิต ไชยลังกา และ คุณวุฒิศักดิ์ สาเสน ,ขอนแก่น
10. คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด ,กทม
11. บริษัท ธนะทรัพย์ขนส่ง จำกัด ,กทม
12. มูลนิธิ เมตตาอนันต์ ,กทม
13. คุณ พงศ์พรรณ พลสำราญ ,พระนครศรีอยุธยา
14. คุณ รินทร์ ชีพอารนัย พี่น้องและผองเพื่อน ,มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) นครปฐม
15. คุณ ธิติมา สมานมิตร ,กทม
16. คุณ ณัฐญา ชินพงสานนท์ ,CU Dent57 and friends
17. คุณ อมร-จันแดง พัวรัตนอรุณกร
18. คุณ แม่วิไลพร แซ่อึ้ง และครอบครับ
19. คุณ มาศ สีบุญเรือง ,กทม
20. ไทยทีวีสีช่อง 3
21. คุณ ไชยวัฒน์ สัจจวีระกุล
22. บริษัท ศิริโกมล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ,สมุทรปรากร
23. คุณ มาลี เจียรเสริมสิน ,กทม
24. คุณ บุษกร สิงคาลวณิช ,กทม
25. บริษัทเอาทซอซดอทคอม จำกัด ,กทม
26. คุณ พิมพาพร จิตชัยนา ,กทม
27. คุณ นภวัล พันธุ์จงหาญ ,กทม
28. คุณ ณัฐวุฒิ สัจจวีระกุล
29. เนชั่นTV22
30. กลุ่มเพื่อนอ๋อย คุณพัชรี ศาตรวาหา ,กทม
31. คุณ เด่นคุณ งามเนตร และแฟนคลับ และ คุณ ศุทธดา เนติภานนท์(พี่บัดดี้) ,กทม
32. คุณ พัชรี วงษ์สินสุขิน และ คุณ ไพรัช ชนวรางกูร ,กทม

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รายนามผู้ใจบุญ บริจาคสิ่งของต่างๆให้กับโรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 63
 • ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12
 • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) โดยได้กราบนิมนต์พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาตการทำบุญตักบาตร
 • สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย อำเภอเมือง ประจำปี 2561
 • โรงพยาบาลหนองคาย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น ณ อาคารตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ "นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ" ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ สิทธิเบิกได้จ่ายตรง
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.20 น. ณ ห้องพิเศษสู่ขวัญ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น ให้การต้อนรับ “นายคมศักดิ์ เอียสกุล” ผู้อำนวยการโรงเรียนชราบาล เทศบาลเมืองหนองคาย นำคณะนักเรียน โรงเรียนชราบาล
 •