โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุง ห้องแยกโรค

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 19 พ.ค. 2563 10:10 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุง “ห้องแยกโรค” สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มูลค่าห้องละ 68,000 บาทวันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถานหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชดจังหวัดหนองคาย , นายสง่า สุภัคชูกุล ประธานมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถานหนองคาย รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงห้องคัดแยกโรคสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อให้กับโรงพยาบาลหนองคาย โดย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการคลัง รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุง “ห้องแยกโรค” สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มูลค่าห้องละ 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาท) จาก (1) มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน (วี.อาร์ กู้ภัย) (2) สมาคมพ่อค้าไทยจีนหนองคาย / โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก มูลนิธิหนองคายสายสัมพันธ์สงเคราะห์ (3) หอการค้าจังหวัดหนองคาย / YEC หอการค้าหนองคาย (4) คุณกิตติพันธ์ สิมธรรมนิมิต พร้อมครอบครัว (บริษัท เด่นศิริขนส่ง จำกัด) (5) คุณธีระ – คุณสุวดี เอี่ยมธีระกุล พร้อมครอบครัว (บริษัทท่าทราย ที.อาร์ จำกัด) (6) คุณรุ่งทิวา ทวีพาณิชย์ คุณภาคภูมิ - คุณจิราภรณ์ และครอบครัวสิทธิพร (7) โรงแรมพลอยอินน์ พร้อมครอบครัว (8) คุณสุดา ยุวนิช พร้อมครอบครัว (บริษัทกานตนาทัวร์) (9) หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น (นฤมลทัวร์) (10) คุณอัศวิน – คุณสมัย มณีทร พร้อมครอบครัว (ร้านพรทิพย์ท่าเสด็จ) (11) คุณสุรางค์ – คุณสุวรรณี รินสถิตนนท์ (ร้านศรีชัยเครื่องเงิน) (12) คุณโสภา – คุณอภิชัย ตันติเยาวฤทธิ์ พร้อมครอบครัว ภายหลังจากนั้น นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และ นายสง่า สุภัคชูกุล ประธานมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถานหนองคาย นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวน 500 ชุดโรงพยาบาลหนองคาย ขออนุโมทนากุศลผลบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมส่งร่างผู้บริจาคร่างกาย
 • จัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก “คัดกรอง ป้องกัน รู้ทันโรคไต” ประจำปี 2563
 • ให้ความรู้และวิธีป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมเตือนห้ามปิดบังข้อมูลการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
 • รับมอบนมกล่องบริจาค จาก บริษัท แลคตาซอย จำกัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 • กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2561
 • รับบริจาคเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ
 • จัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
 • จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQIวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหนองคาย จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQI
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ งานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย รับมอบเงินบริจาค จำนวน 3,000 บาท
 • รับมอบเตียงนอนผู้ป่วย รถเข็นนั่ง เครื่องดูดเสมหะ และ Walker
 •