โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร)

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 12 มิ.ย. 2563 10:25 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร)วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากุศลสงเคราะห์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย หลังจากนั้น พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กันฑ์ โดย พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคานายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร) ซึ่งมรณภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 21.42 น. ณ โรงพยาบาลหนองคาย โดยกำหนดตั้งศพสวดพระอภิธรรม เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ สำหรับด้านหน้าศาลากุศลสงเคราะห์ มีหน่วยปฐมพยาบาลซึ่งเป็นจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงแต่งกายสุภาพ จึงจะเข้าร่วมงานได้ ผู้สนใจเข้าร่วมพิธีกรุณาแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือชุดสุภาพโทนสีขาว

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับบริจาคเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ
 • ร่วมรณรงค์วันวัณโรคสากล ประจำปี 2561
 • ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดประจำปี 2563
 • จัดประชุม “คณะทำงานด้านการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ 8"
 • รับมอบชุดป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) ป้องกัน COVID-19 จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ขอขอบพระคุณ ครอบครัวเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลและคณะผู้บริหารโรงแรมอัศวรรณ เปิดโรงแรมเป็นที่พักให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหนองคาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์กระตุ้น พัฒนาการเด็ก และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • ต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.50 น. ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลหนองคาย จัดทำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปกครอง ครู และ ผู้ดูแลเด็กลุ่มสมาธิสั้น
 •