โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ตรวจเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เปิดเทอมวันแรกรับวิถีใหม่ New Normal วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 2 ก.ค. 2563 11:48 น.
แก้ไขล่าสุด 2 ก.ค. 2563

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ตรวจเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เปิดเทอมวันแรกรับวิถีใหม่ New Normalวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร นำคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายมาตรการแนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ซึ่งบรรยากาศนักเรียนต่างตื่นเต้นดีใจที่ได้มาโรงเรียน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดทั้งตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อให้เพียงพอทุกอาคารเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร กล่าวว่า โรงเรียนจัดทำจุดตรวจคัดกรองตั้งแต่หน้าโรงเรียน จัดจุดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมกำชับให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในรูปแบบการสลับกลุ่ม นักเรียนกลุ่มที่ 1 เรียน onsite กับครูผู้สอนที่โรงเรียนตามตารางเรียน จำนวน 1 สัปดาห์และนักเรียนกลุ่มที่ 2 ที่เป็นนักเรียนห้องเดียวกันกับกลุ่มที่ 1 เรียนแบบ Online ผ่านอินเตอร์เน็ตที่ครูเป็นผู้ดำเนินการสอนผ่านแอปพลิเคชั่นตรวจเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เปิดเทอมวันแรกรับวิถีใหม่รูปภาพ 10 ภาพ

ไฟล์ : ดาวน์โหลด
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ปีชวดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล(QA)จังหวัดหนองคาย
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 67 รูป ออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 33,250 บาท (สามหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จาก นางหนูพัด อุสสิทธิ์
 • ประชุมการจัดทำแผนและซ้อมดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 • อบรมฟื้นฟูวิชาการ การสวม/การถอดชุด PPE
 • โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
 • รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
 • รับบริจาคตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) Negative pressure จาก “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”
 • หน้าร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลหนองคาย มีโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรีจากคุณพรรณี สมัครคุณ
 •