โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพ

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 ส.ค. 2563 09:36 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. “นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพจังหวัด โดยมี “ทันตแพทย์วัชรพงษ์ หอมวุฒิวงศ์” รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพระดับจังหวัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการ และมีเวทีนำเสนอผลงาน งานวิจัยจากงานประจำ (R2R) กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การนำเสนอผลงาน และการประกวดผลงานทางวิชาการสาธารณสุข จำนวน 32 เรื่อง จากเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดหนองคาย การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี โรงพยาบาลหนองคาย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นคณะกรรมการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอโรงพยาบาลหนองคาย โดย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเขียนงานวิชาการเพื่อประเมินผลงานเลื่อนระดับ” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมนำเสนอ และร่วมการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ หน้าอาคารฉนฺทกโร เมตตา ให้การต้อนรับคณะโรงบุญ โรงทานอาหารฟรี
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น ณ.อาคารผู้ป่วยนอก เจ้าหน้าที่ ในการให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ซึ่งโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี
 • ประชุมทางไกลชี้แจงการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรค
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย ในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 พรรษา
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ)
 • จัดฟัน ฟันดี ฟันสวย
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ สิทธิเบิกได้จ่ายตรง
 • การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนางานฯ
 • วันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย
 • อัพเดททุกเช้า เกาะติดสถานการณ์ทุกวัน ให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับแก่ผู้รับบริการ
 •