โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 ก.ย. 2563 09:50 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดประชุมวิชาการ “โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย”วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย” โดยมี “แพทย์หญิงสุนิดา พรรณะ” หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อ พัฒนาคุณภาพระบบบริการคามเกณฑ์มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และเพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแม่และเด็ก หญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด เด็กแรกเกิด-5 ปี ได้รับการดูแลสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และแกนนำสุขภาพครอบครัวมีความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย และอาจารย์ นักศึกษาพยาบาล จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย “นายรณชัย จิตรวิเศษ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณเทวัล ปิยะวัฒนะนนท์” (ร้านประมงการค้า)
 • กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ดำเนินงานตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปี 2561
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก ห้องคลอด
 • ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ปีชวดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลหนองคาย 2 “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกันปลูก “ ต้นการบูร ” ต้นไม้พระราชทาน
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางสาวศศิพิมพ์ ศรีโยธา
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; เปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน
 • รับบริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้น จาก “บริษัท เค.เอ็น.เท็กซ์ไทล์ จำกัด”
 •