โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านสูตินรีเวชกรรมและทารกแรกเกิด จาก โรงพยาบาลเลย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 17 ก.ย. 2563 11:36 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านสูตินรีเวชกรรมและทารกแรกเกิด จาก โรงพยาบาลเลยวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “แพทย์หญิงสุนิดา พรรณะ” หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม ให้การต้อนรับ “แพทย์หญิงพุทธมาลี แสนสุวงศ์ สูติแพทย์ พร้อมด้วยกุมารแพทย์ สูติแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลย ศึกษาดูงานด้านสูตินรีเวชกรรมและทารกแรกเกิด โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการการทำงาน ซึ่งโรงพยาบาลหนองคายให้บริการดูแลรักษาด้านสูตินรีเวชกรรม โดยแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชกรรมและพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลพยาบาลแม่และเด็กแรกเกิดตั้งแต่ขณะฝากครรภ์ รวมถึงขณะคลอดในแผนกห้องคลอด แผนกหลังคลอด และคลินิกนมแม่ที่ให้การสนับสนุนการให้นมมารดา สำหรับทารกแรกเกิดที่มีอาการป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดใน Ward NICU เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทารกแรกเกิด Full time Neonatologists และพยาบาลที่ชำนาญพิเศษให้การดูแลรักษา มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สำหรับคุณแม่หลังคลอดหรือหลังผ่าตัด โรงพยาบาลมีทีมพยาบาลและบุคลากรประจำหอผู้ป่วยคอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนาคาราฮอลล์ 2 โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย ประชุมโครงการพัฒนาระบบส่งต่อด้านโภชนบำบัด กับโรงพยาบาลในเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 8
 • โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมส่งร่างผู้บริจาคร่างกาย
 • รพ.หนองคาย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)
 • นที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบหมวกเด็กอ่อน จำนวน 180 ใบ จากคุณเกรียงยศ ฉัตร์กุลจันทร์
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็ก 0-5 ปี ในชุมชน ส่งเสริม เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน
 • รับบริจาคแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพสำหรับล้างมือ จาก “บริษัทโตโยต้า หนองคาย”วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น.
 • ประชุมใหญ่ทางวิชาการสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลหนองคาย จัดทำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปกครอง ครู และ ผู้ดูแลเด็กลุ่มสมาธิสั้น
 • กิจกรรมเคารพธงชาติไทยวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.00 น.
 •