โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงาน มุทิตา กษิณานุสรณ์

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 ต.ค. 2563 14:34 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงาน “มุทิตา กษิณานุสรณ์”วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จัดงาน “มุทิตา กษิณานุสรณ์” ให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ทั้งหมด 28 ท่าน โดยมี “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย “นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เดินลอดซุ้มธงเกียรติยศตามเส้นทางเข้าสู่ห้องประชุม ขบวนแห่บายศรี รำบายศรีสู่ขวัญ พราหมณ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ผูกข้อมือโดย “นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ” นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลหนองคาย พร้อมกล่าวมุทิตาจิต 3 ปีกับการพัฒนา โรงพยาบาลหนองคาย ตามนโยบาย “4 ทำ” ของท่านผู้อำนวยการ มีดังนี้ (1) ทำบ้านให้น่าอยู่ (2) ทำทีมให้เข็มแข็ง (3) ทำบริการให้มีคุณภาพ (4) ทำเครือข่ายให้แข็งแรง ทั้ง 4 ข้อดังกล่าวเป็นภารกิจที่จะต้องเติมเต็ม ถือเป็นภารกิจขั้นพื้นฐานที่ใช้ได้ตลอดไป มีความเสมอภาคทางสุขภาพและการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกมิติ ผู้ให้อิ่มสุข ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค จาก โรงแรมอมันตา
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000 บาท จาก พระอาจารย์สมชาย อภิชยฺโย วัดสร้างพร้าว
 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร)
 • จังหวัดหนองคาย จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • ต้อนรับ “นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล” สถาปนิกชำนาญการ และคณะจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคพระภิกษุสามเณร
 • วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มอบแนวทางนโยบาย Service Plan จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • เฝ้าระวัง ป้องกัน ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงพยาบาล
 • รับมอบอาคารคัดกรองชั่วคราว คลินิกทางเดินหายใจ(ARI Clinic) จากภาคเอกชน ในจังหวัดหนองคาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19
 • นางนงเยาว์ ท้าวพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 2 ( ICU 2 ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องทำน้ำอุ่น
 •