โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงาน มุทิตา กษิณานุสรณ์

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 ต.ค. 2563 14:34 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงาน “มุทิตา กษิณานุสรณ์”วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จัดงาน “มุทิตา กษิณานุสรณ์” ให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ทั้งหมด 28 ท่าน โดยมี “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย “นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วย และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เดินลอดซุ้มธงเกียรติยศตามเส้นทางเข้าสู่ห้องประชุม ขบวนแห่บายศรี รำบายศรีสู่ขวัญ พราหมณ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ผูกข้อมือโดย “นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ” นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการอาวุโส โรงพยาบาลหนองคาย พร้อมกล่าวมุทิตาจิต 3 ปีกับการพัฒนา โรงพยาบาลหนองคาย ตามนโยบาย “4 ทำ” ของท่านผู้อำนวยการ มีดังนี้ (1) ทำบ้านให้น่าอยู่ (2) ทำทีมให้เข็มแข็ง (3) ทำบริการให้มีคุณภาพ (4) ทำเครือข่ายให้แข็งแรง ทั้ง 4 ข้อดังกล่าวเป็นภารกิจที่จะต้องเติมเต็ม ถือเป็นภารกิจขั้นพื้นฐานที่ใช้ได้ตลอดไป มีความเสมอภาคทางสุขภาพและการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกมิติ ผู้ให้อิ่มสุข ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ประชุมสรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
 • การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนางานฯ
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย “ นายรณชัย จิตรวิเศษ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าหอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
 • จัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก “คัดกรอง ป้องกัน รู้ทันโรคไต” ประจำปี 2563
 • จัดประชุม “เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดหนองคาย”
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ด่านศุลกากร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมการรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)”
 • รายนามผู้ใจบุญ บริจาคสิ่งของต่างๆให้กับโรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ระหว่างวันที่ 18-23 เมษายน 63
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รับมอบหมวกเด็กอ่อน จำนวน 12 ใบ
 •