โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 22 ต.ค. 2563 10:46 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All” วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นางบงกชจันทร์ กถนานนท์” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานผู้ป่วยนอก ร่วมกับ กลุ่มงานสุขศึกษา และทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All” ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการตามห้องตรวจต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย การล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อยในการป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญได้ทางหนึ่ง พร้อมเป็นมาตรการหลักในการควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลหนองคาย จะประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการรณรงค์“วันล้างมือโลก” ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สมาคมฯ ชมรมฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าอาหารตลอดเดือนตุลาคม

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น ณ อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 8 และพิธีเปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.
 • รับบริจาคเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพสำหรับล้างมือ จาก “บริษัท พี.พี บิสซิเนส แอนล์ ลอว์ 2009 จำกัด”
 • รับมอบเงินบริจาค จาก พระครูมงคลศีลวัตร (ทองอินทร์ ก่อผล)
 • นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จากการให้ความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลหนองคาย 2 “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกันปลูก “ ต้นการบูร ” ต้นไม้พระราชทาน
 • โครงการยกระดับหลักประกันสุขภาพ “30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว”
 • รับเงินบริจาค พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
 • ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12
 • ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดประจำปี 2563
 •