โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 6 พ.ย. 2563 11:24 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลหนองคาย และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย จัดการประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ การทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 โดยมี นายแพทย์ชัชวาล ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน มี นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การดูแลแบบประคับประคอง และการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส กรรมการกฤษฎีกา , แพทย์หญิงเดือนเพ็ญ ห่อรัตนาเรือง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เป็นทีมวิทยากร ด้านนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า หนังสือแสดงเจตนาฯ ตาม ม.12แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หรือที่คนรู้จักในชื่อ “พินัยกรรมชีวิต” เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วย ญาติและผู้ให้การรักษา ซึ่งการแสดงเจตนาล่วงหน้านี้จะช่วยให้แพทย์มั่นใจว่าได้ให้การรักษาตามเจตนาของผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยที่แสดงเจตนาฯ จะได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งมุ่งเน้นการลดความเจ็บปวดทรมาน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิตของผู้ป่วยระยะท้าย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุข จาก จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม สกลนคร และหนองคาย กว่า 200 คน ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับบริจาคเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยใช้กระบอกฉีดยา
 • รับมอบเงินบริจาค จาก พระครูมงคลศีลวัตร (ทองอินทร์ ก่อผล)
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น
 • “ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ”
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ร้านราชาไฮเทค ตลาดราชา โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทโพนพิสัย และนายแพทย์จำรัส พงษ์พิศ
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลาก
 • ผอ.รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จักษุแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีกุนวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
 • มอบหมวกไหมพรมทารกแรกเกิด จำนวน 10 ใบ จากคุณกิตยา ธีระสูตร
 •