โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564

น้องอาร์ท, 8 ก.พ. 2564 09:12 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ และคณะ สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานจังหวัดหนองคายกรณีปกติ รอบที่ 1/2564 จากข้อมูลและการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทีมรับการตรวจราชการฯ นำโดย นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขด้านต่างๆ และนโยบายการขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ 8 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ต่อไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”
 • สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย อำเภอเมือง ประจำปี 2561
 • ต้อนรับ “ นายสรวิศ ม่วงมิตร “ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร และคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 • ผอ.รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จักษุแพทย์ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง
 • ทำความสะอาดทุกจุด ทุกสถานที่ที่มีการสัมผัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณพ่อสุนทร บัญชาศักดิ์ และครอบครัว”
 • จัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก “คัดกรอง ป้องกัน รู้ทันโรคไต” ประจำปี 2563
 • รับเงินบริจาค
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ให้การต้อนรับ โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา พร้อมทีมงาน ได้พัฒนาระบบบริการ และผ่านการรับรอง
 •