โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

“ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ”

น้องอาร์ท, 17 ก.พ. 2564 09:06 น.

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; เปิดโครงการ “ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “นายแพทย์นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” โดยมี “แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู” รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายด้านการคลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือ "ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลหนองหนองคาย สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการภายใต้“ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาราชการ ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการและได้รับการประเมินภาวะสุขภาพโดยเน้นลดความเสี่ยงต่อภาวะพลัดตกหกล้มและชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านสมุนไพร การใช้ยาในผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ และการหาค่าดัชนีมวลกาย และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 335,500 บาท จาก คุณประยูร – คุณไพบูลย์ พนาลิกุล และครอบครัว
 • กิจกรรมสภากาแฟ ในเดือนพฤษภาคม 2561
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5
 • รับบริจาคเตียงไฟฟ้าชนิด 3 มอเตอร์ จำนวน 5 เตียง
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 67 รูป ออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • คลินิกผู้สูงอายุ
 • ร่วมรณรงค์เนื่องในสัปดาห์วันไตโลก ประจำปี 2561
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลหนองคาย 2 “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย นำทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกันปลูก “ ต้นการบูร ” ต้นไม้พระราชทาน
 •