โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

มหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย

น้องอาร์ท, 25 ก.พ. 2564 09:08 น.
แก้ไขล่าสุด 3 มี.ค. 2564

รายละเอียด

โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเลย “นพ.ประพันธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย โดยมี “นพ.ปรีดา วรหาร” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างกระแสการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของสหสาขาวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การปลูกกัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่มีความสนใจแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาหารจากกัญชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมุนไพร และกัญชาเชิงเศรษฐกิจ รองรับการฟื้นตัวหลังวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาฯ 6 แห่ง กับ พาณิชย์จังหวัดเลย และ ม.ราชภัฎเลย ในการซื้อขายผลผลิตกิ่ง / ก้าน / ใบ กัญชา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยฯ (นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ) และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นสักขีพยาน โรงพยาบาลหนองคาย โดย “นพ.วิเชียร รุ่งธิติธรรม” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ ต่อยอดสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจไทเลย และโครงการ 3 หมอเมืองเลย ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • รับมอบเคาเตอร์ช่องจ่ายยาป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จาก คุณบุญเลิศ – คุณสุพัฒน์ กิติปัญญา และคณะ
 • ประชุมใหญ่ทางวิชาการสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • รับบริจาคแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพสำหรับล้างมือ จาก “บริษัทโตโยต้า หนองคาย”วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น.
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น ณ อาคารตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ "นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ" ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • นางนงเยาว์ ท้าวพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 2 ( ICU 2 ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องทำน้ำอุ่น
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 8 สรุปการตรวจราชการกรณีปกติ และนิเทศงาน Service Plan รอบที่ 1/2562
 • ต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.50 น. ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
 •