โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

กิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 มี.ค. 2561 15:47 น.

รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณลานรวมใจ 80 ปี โรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จากคุณยายสมบัติ แก้วบัณฑิตย์ พร้อมลูกหลาน ที่อยู่,บ้านเลขที่ 308 หมู่ที่ 5 ซอยสุขประชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และจากโรงแรมพลอย อินน์ และ หจก.พลอย กรวด ทราย (เนื่องในวันคล้ายวันเกิด) ได้นำข้าวราดแกง ไข่พะโล้ แกงเผ็ด ขนม นมและน้ำดื่ม มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลการทำโรงบุญ โรงทาน ในครั้งนี้ขอให้คุณยายสมบัติ แก้วบัณฑิตย์ พร้อมลูกหลาน และคณะโรงแรมพลอย อินน์ และ หจก.พลอย กรวด ทราย จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ท่านคิดปรารถนาสิ่งใด ขอจงได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเทอญโรงพยาบาลหนองคาย ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเทอญในขณะเดียวกัน นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยไตเทียม ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรมสัปดาห์ วันไตโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “สตรีไทย ไต Strong” โดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้มารับบริการ อีกด้วย และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงพยาบาล ดำเนินการเพื่อเฉลิมฉลอง “100 ปี การสาธารณสุขไทย”

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลหนองคาย 2 จังหวัดหนองคาย
 • โรงพยาบาลหนองคาย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
 • ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการสู่นวัตกรรมสุขภาพ
 • ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร และ เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
 • จัดฟัน ฟันดี ฟันสวย
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ด่านศุลกากร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมการรับภัยคุกคามการลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติ
 • ติดตามกิจกรรมทั้งหมดของโรงพยาบาลหนองคาย
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ให้การต้อนรับ โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธาณสุข ชั้น 1 เป็นตัวแทนรับมอบพัดลมตั้งพื้น 22 นิ้ว 5 ตัว จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง้วจี่
 •