โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 28 มี.ค. 2561 15:53 น.

รายละเอียด

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย “ นายรณชัย จิตรวิเศษ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลหนองคาย “นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบให้นางสาวภิรดี คำแพงศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวจุฬารัตน์ อนุมาตร เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เข้าร่วมการฝึกดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในครั้งนี้ด้วยสิ่งสำคัญที่สุด คือระบบของการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินเอง และเพื่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จึงต้องมีการค้นหาและ ประเมินความเสี่ยง ในการเฝ้าระวังและส่งต่อเพื่อรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ขอขอบพระคุณ ครอบครัวเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลและคณะผู้บริหารโรงแรมอัศวรรณ เปิดโรงแรมเป็นที่พักให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหนองคาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 • วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ
 • โครงการยกระดับหลักประกันสุขภาพ “30 บาทรักษาทุกที่ไม่มีใบส่งตัว”
 • รับบริจาคเงิน 1 ล้านบาท
 • นุ่งผ้าหนองคายใส่บาตรริมโขง
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวดวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • รับมอบเตียงบริจาค จำนวน 2 เตียง จากคุณตามิน ฝ่ามดิน พร้อมครอบครัว
 • ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท เทพอรุโณทัย
 •