โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมส่งร่างผู้บริจาคร่างกาย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 5 เม.ย. 2561 11:37 น.

รายละเอียด

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ เมรุชั่วคราวตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก (ICU 1 ) พร้อมด้วย พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย นำส่งร่างนายขวัญ อุ่นทชัย อายุ 25 ปี ที่อยู่ ; บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ญาติพี่น้องได้บริจาคอวัยวะที่สำคัญ ได้แก่ ดวงตา 2 ข้าง ให้กับสภากาชาดไทย ทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย นำโดย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย และคณะ ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย แสดงความเคารพ และร่วมส่งร่างผู้บริจาคร่างกายปัจจุบันการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นวิธีการรักษาที่ช่วยต่อชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยที่หมดหวังจะรักษาด้วยวิธีอื่น ปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาคือ การได้มาซึ่งอวัยวะบริจาคจากผู้เสียชีวิต ซึ่งมีจำนวนไม่มากพอเมื่อเทียบกับ ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลหนองคาย เป็นเครือข่ายสภากาชาดไทย ได้เปิดศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ขึ้นที่ หอผู้ป่วยหนัก (ICU1) มีผู้ประสานงาน คือ นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลา “การบริจาคอวัยวะให้ทาน เพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นการบำเพ็ญบารมีชั้นสูง เป็นกิจอันเป็นมหากุศลยิ่ง.. ดั่งคำที่ว่า “ บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ คือที่สุดแห่งการให้ (ท่าน ว.วชิรเมธี)

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 18.00น ณ อาคารตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย ศัลยแพทย์หลอดเลือด และคณะดำเนินกิจกรรมตาม “โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชาวหนองคายหลอดเลือดดี
 • สัปดาห์เภสัชกรรมแห่งชาติ
 • รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด สงกรานต์ 2561
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางสาวศศิพิมพ์ ศรีโยธา
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • ต้อนรับ คณะโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก พ.ต.อ.อรรคพงศ์ พิมลศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และคุณวนิดา พิมลศิริ
 • โรงพยาบาลหนองคาย พัฒนาบริการควบคู่กับพัฒนาวิชาการ โดยมีผลงานวิชาการส่งเข้าประกวดและได้เข้ารอบที่ 1 การประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 11 (R2R ระดับประเทศ)จำนวน 3 เรื่อง
 • สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับมูลนิธิรักษ์ตับ และโรงพยาบาลหนองคาย จัดโครงการวันตับอักเสบโลก
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • GREEN & CLEAN Hospital
 •