โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมกรรมการบริหารและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ปี 2560

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 17 เม.ย. 2561 10:25 น.

รายละเอียด

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย "นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2561 วาระก่อนการประชุม "นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ" รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์ เป็นตัวแทนมอบใบประกาศนียบัตร โรงพยาบาลหนองคาย ต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) และใบประกาศนียบัตรแสดงความชื่นชม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และในโอกาสเดียวกันนี้ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับประเทศ (ครุฑทองคำ) ประเภทอำนวยการระดับสูง "แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู" นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชกรรม ประเภทลูกจ้างประจำ "นางสาวจิตประสงค์ คำแพงศิริรัตน์" พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส 2 งานผู้ป่วยนอก และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด "นางมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์" พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับรางอันทรงคุณค่าทั้ง 3 ท่าน ในการช่วยพัฒนา ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • จัดประชุม “เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดหนองคาย”
 • ตรวจคัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ
 • วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดประชุมวิชาการ Non Communicable Disease Forum 2018 (ด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ NCD Forum 2018) ขึ้น
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอรัญญา สุจนิล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและระบบบริการศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลหนองคาย และเครือข่ายศูนย์พึ่งได้ จังหวัดหนองคาย การจัดประชุม
 • สภากาแฟสัญจร จังหวัดหนองคาย (Morning talk)
 • รับมอบเงินบริจาค จาก "ห้างทองศรีเมืองวัฒนา"
 • เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2563
 •