โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ สิทธิเบิกได้จ่ายตรง

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 1 พ.ค. 2561 09:21 น.

รายละเอียด

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนวสิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “ แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู ” ประธานคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ “ เรื่องการใช้สิทธิเบิกได้จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก ” โดยกรมบัญชีกลางจะเริ่มใช้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงระบบเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการที่รัฐจัดสรรให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด่านหน้าภายในโรงพยาบาลหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; เปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเมตตาบารมี พระอนาลโย (หลวงปู่ขาว) โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “
 • ต้อนรับ “นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล” สถาปนิกชำนาญการ และคณะจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • GREEN & CLEAN Hospital
 • วันเกษตรกรจังหวัดหนองคาย
 • วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000 บาท
 • กิจกรรมสภากาแฟ ในเดือนพฤษภาคม 2561
 • รับมอบเตียงบริจาค จำนวน 2 เตียง จากคุณตามิน ฝ่ามดิน พร้อมครอบครัว
 • ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 12
 • โครงการ GREEN & CLEAN Hospital
 •