โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

 

นายสมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร

อำนวยการระดับสูง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย

รองผู้อำนวยการ

นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์

พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล

นางสาวภรณี พรวัฒนา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

นายอุเทน จันบุตรดี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ
ภารกิจด้านอำนวยการ

นายฉัตรชัย บุญประชารัตน์

นายแพทย์ชำนาญการ

รองผู้อำนวยการ
ด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางพนิดา พันธุรัตน์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ
ด้านกิจกรรมพิเศษ

นางสุกัญญา กราบไกรแก้ว

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ
ด้านบริการทุติยภูมิ