โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# หัวข้อข่าว วันที่
1 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล 8 พ.ย. 2561
2 งบทดลอง โรงพยาบาลหนองคาย 1 พ.ย. 2561
3 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าใจงานแอปพลิเคชั่น 30 ต.ค. 2561
4 ขอส่งบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ 24 ต.ค. 2561
5 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฎิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาค 24 ต.ค. 2561
6 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ครั้งที่ 4 ป้องกันอัมพาต 3 ต.ค. 2561
7 จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 3 ต.ค. 2561
8 ขออนุมัติจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร (HUM) ประจำปีงบประมาณ 2562 2 ต.ค. 2561
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 ก.ย. 2561
10 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 31 ส.ค. 2561
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคายครั้งที่ 7/2561 2 ส.ค. 2561
12 ประกาศวันหยุดของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย 5 ก.ค. 2561
13 คำแนะนำโรงพยาบาลหนองคาย 7 มิ.ย. 61 19 มิ.ย. 2561
14 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก และทุนสาธารณประโยชน์เพื่อศึกษา 19 มิ.ย. 2561
15 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ กลุ่มงานพัสดุ 15 มิ.ย. 2561
16 นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 21 พ.ค. 2561
17 คู่มือแนวทาง การวินิจฉัย ดูแลเบื่้องต้น และส่งต่อผู้ป่วย ที่มีปัญหาระยางค์ขาดเลือดเฉียบพลัน 21 พ.ค. 2561
18 เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) 17 พ.ค. 2561
19 เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต์) 17 พ.ค. 2561
20 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฟติมิชอบในระบบราชการ 1 พ.ค. 2561
21 #สิทธิข้าราชการ อย่าลืมบัตรประชาชนเมื่อมารับบริการ 1 พ.ค. 2561
22 ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่ 1 พ.ค. 2561
23 4 พฤษภาคม 2561 ผู้มีสิทธิเบิกจากกรมบัญชีกลาง 1 พ.ค. 2561
24 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 1 พ.ค. 2561
25 มาตรการภายในเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1 พ.ค. 2561
26 ประกวดส่งภาพเก่าโรงพยาบาลหนองคาย 1 พ.ค. 2561
27 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 27 เม.ย. 2561
28 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 27 เม.ย. 2561
29 Update HOSxP 27/04/2561 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป 26 เม.ย. 2561
30 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆสถาบันพระบรมราชชนก ปี 61 10 เม.ย. 2561
31 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก 5 เม.ย. 2561
32 ขอเชิญ.. ร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้ "ภาพเก่าเล่าเรื่อง โรงพยาบาลหนองคาย" 5 เม.ย. 2561
33 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 เม.ย. 2561
34 งานธนาคารเลือด ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 28 มี.ค. 2561
35 เรื่อง : อวัยะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่ต้องชำระส่วนเกินสิทธิ 28 มี.ค. 2561
36 อัพเดต HOSxP Program เวอร์ชั่น 3.60.6.10 14 มี.ค. 2561
37 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2560 - 2569) 13 มี.ค. 2561