โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
 
Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 ก.ย. 2561
2 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข่าวประชาสัมพันธ์ 31 ส.ค. 2561
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคายครั้งที่ 7/2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 ส.ค. 2561
4 ประกาศวันหยุดของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 ก.ค. 2561
5 คำแนะนำโรงพยาบาลหนองคาย 7 มิ.ย. 61 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 มิ.ย. 2561
6 การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก และทุนสาธารณประโยชน์เพื่อศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 มิ.ย. 2561
7 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ กลุ่มงานพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 มิ.ย. 2561
8 นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ 21 พ.ค. 2561
9 คู่มือแนวทาง การวินิจฉัย ดูแลเบื่้องต้น และส่งต่อผู้ป่วย ที่มีปัญหาระยางค์ขาดเลือดเฉียบพลัน ข่าวประชาสัมพันธ์ 21 พ.ค. 2561
10 เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (20,000 ตันอ้อย/วัน) ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 2561
11 เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต์) ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 พ.ค. 2561
12 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฟติมิชอบในระบบราชการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 พ.ค. 2561
13 #สิทธิข้าราชการ อย่าลืมบัตรประชาชนเมื่อมารับบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 พ.ค. 2561
14 ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 พ.ค. 2561
15 4 พฤษภาคม 2561 ผู้มีสิทธิเบิกจากกรมบัญชีกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 พ.ค. 2561
16 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 พ.ค. 2561
17 มาตรการภายในเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 พ.ค. 2561
18 ประกวดส่งภาพเก่าโรงพยาบาลหนองคาย ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 พ.ค. 2561
19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 27 เม.ย. 2561
20 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ข่าวประชาสัมพันธ์ 27 เม.ย. 2561
21 Update HOSxP 27/04/2561 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ข่าวประชาสัมพันธ์ 26 เม.ย. 2561
22 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆสถาบันพระบรมราชชนก ปี 61 ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 เม.ย. 2561
23 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 เม.ย. 2561
24 ขอเชิญ.. ร่วมประกวดภาพถ่าย ภายใต้ "ภาพเก่าเล่าเรื่อง โรงพยาบาลหนองคาย" ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 เม.ย. 2561
25 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 เม.ย. 2561
26 งานธนาคารเลือด ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 มี.ค. 2561
27 เรื่อง : อวัยะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่ต้องชำระส่วนเกินสิทธิ ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 มี.ค. 2561
28 อัพเดต HOSxP Program เวอร์ชั่น 3.60.6.10 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14 มี.ค. 2561
29 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2560 - 2569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 มี.ค. 2561