โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
 
Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 24 เม.ย. 2561
2 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ข่าวสารและสมัครงาน 24 เม.ย. 2561
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อว่าจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 24 เม.ย. 2561
4 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักกายภ... ข่าวสารและสมัครงาน 19 เม.ย. 2561
5 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ข่าวสารและสมัครงาน 11 เม.ย. 2561
6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ข่าวสารและสมัครงาน 9 เม.ย. 2561
7 บัญชีชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 5 เม.ย. 2561
8 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ข่าวสารและสมัครงาน 4 เม.ย. 2561
9 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวสารและสมัครงาน 4 เม.ย. 2561
10 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและสมัครงาน 3 เม.ย. 2561
11 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ข่าวสารและสมัครงาน 3 เม.ย. 2561
12 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ข่าวสารและสมัครงาน 3 เม.ย. 2561
13 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ข่าวสารและสมัครงาน 3 เม.ย. 2561
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ถูกคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 30 มี.ค. 2561
15 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) ข่าวสารและสมัครงาน 27 มี.ค. 2561
16 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนง.กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสารและสมัครงาน 27 มี.ค. 2561
17 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ตำแหน่ง : พ... ข่าวสารและสมัครงาน 23 มี.ค. 2561
18 ผลการคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ข่าวสารและสมัครงาน 22 มี.ค. 2561
19 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสารและสมัครงาน 21 มี.ค. 2561
20 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ... ข่าวสารและสมัครงาน 20 มี.ค. 2561
21 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสารและสมัครงาน 19 มี.ค. 2561
22 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ข่าวสารและสมัครงาน 19 มี.ค. 2561
23 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมิณสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ข่าวสารและสมัครงาน 14 มี.ค. 2561
24 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ข่าวสารและสมัครงาน 14 มี.ค. 2561
25 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข่าวสารและสมัครงาน 14 มี.ค. 2561
26 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 14 มี.ค. 2561
27 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 14 มี.ค. 2561