โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
 
Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน พยาบาลวิชาชีพ ข่าวสารและสมัครงาน 14 ส.ค. 2561
2 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ข่าวสารและสมัครงาน 14 ส.ค. 2561
3 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานเปล ข่าวสารและสมัครงาน 14 ส.ค. 2561
4 รับสมัครคัดเลือกพนักงานประจำสหกรณ์ ข่าวสารและสมัครงาน 8 ส.ค. 2561
5 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ข่าวสารและสมัครงาน 8 ส.ค. 2561
6 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวสารและสมัครงาน 2 ส.ค. 2561
7 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง ธุรการ ข่าวสารและสมัครงาน 2 ส.ค. 2561
8 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็... ข่าวสารและสมัครงาน 2 ส.ค. 2561
9 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็... ข่าวสารและสมัครงาน 2 ส.ค. 2561
10 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนง.ช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) ข่าวสารและสมัครงาน 1 ส.ค. 2561
11 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนง.ช่วยเหลือคนไข้ (ศัลยกรรมชาย ห้องคลอด) ข่าวสารและสมัครงาน 1 ส.ค. 2561
12 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง จพง. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและสมัครงาน 1 ส.ค. 2561
13 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนง.ซักฟอก ข่าวสารและสมัครงาน 1 ส.ค. 2561
14 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนง.ช่วยเหลือคนไข้ (ตึกพิเศษ VIP) ข่าวสารและสมัครงาน 1 ส.ค. 2561
15 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง ธุรการ ข่าวสารและสมัครงาน 1 ส.ค. 2561
16 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานผ่าตัด ข่าวสารและสมัครงาน 1 ส.ค. 2561
17 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ข่าวสารและสมัครงาน 1 ส.ค. 2561
18 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ข่าวสารและสมัครงาน 16 ก.ค. 2561
19 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 12 ก.ค. 2561
20 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็... ข่าวสารและสมัครงาน 12 ก.ค. 2561
21 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 5 ก.ค. 2561
22 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 4 ก.ค. 2561
23 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็... ข่าวสารและสมัครงาน 3 ก.ค. 2561
24 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานทีีสอบ ตำแหน่งหนักงานบริการ คลินิกเบาหวาน ข่าวสารและสมัครงาน 3 ก.ค. 2561
25 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการรับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อว... ข่าวสารและสมัครงาน 29 มิ.ย. 2561
26 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข่าวสารและสมัครงาน 27 มิ.ย. 2561
27 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 15 มิ.ย. 2561
28 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 15 มิ.ย. 2561
29 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 15 มิ.ย. 2561
30 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 13 มิ.ย. 2561
31 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายวัน ข่าวสารและสมัครงาน 13 มิ.ย. 2561
32 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 13 มิ.ย. 2561
33 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อว่าจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 13 มิ.ย. 2561
34 [แก้ไข] รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสร... ข่าวสารและสมัครงาน 12 มิ.ย. 2561
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจสอบวิเคราะห์... ข่าวสารและสมัครงาน 11 มิ.ย. 2561
36 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็... ข่าวสารและสมัครงาน 5 มิ.ย. 2561
37 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 5 มิ.ย. 2561
38 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 1 มิ.ย. 2561
39 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 1 มิ.ย. 2561
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ข่าวสารและสมัครงาน 21 พ.ค. 2561
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) ข่าวสารและสมัครงาน 21 พ.ค. 2561
42 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและสมัครงาน 21 พ.ค. 2561
43 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวสารและสมัครงาน 16 พ.ค. 2561
44 รับสมัครเลือกลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 16 พ.ค. 2561
45 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ข่าวสารและสมัครงาน 15 พ.ค. 2561
46 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือซักฟอก ข่าวสารและสมัครงาน 15 พ.ค. 2561
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : พนักงานช่วยการพยาบาล (ด้านการนวด) ข่าวสารและสมัครงาน 15 พ.ค. 2561
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและสมัครงาน 15 พ.ค. 2561
49 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ข่าวสารและสมัครงาน 10 พ.ค. 2561
50 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) ข่าวสารและสมัครงาน 10 พ.ค. 2561
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมิณสมรรถนะ ตำแหน่ง ซักฟอก ข่าวสารและสมัครงาน 7 พ.ค. 2561
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื... ข่าวสารและสมัครงาน 3 พ.ค. 2561
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื... ข่าวสารและสมัครงาน 3 พ.ค. 2561
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื... ข่าวสารและสมัครงาน 3 พ.ค. 2561
55 รับสมัครลูกจ้างรายคาบ : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ข่าวสารและสมัครงาน 1 พ.ค. 2561
56 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ข่าวสารและสมัครงาน 30 เม.ย. 2561
57 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 24 เม.ย. 2561
58 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ข่าวสารและสมัครงาน 24 เม.ย. 2561
59 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อว่าจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 24 เม.ย. 2561
60 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักกายภ... ข่าวสารและสมัครงาน 19 เม.ย. 2561
61 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ข่าวสารและสมัครงาน 11 เม.ย. 2561
62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ข่าวสารและสมัครงาน 9 เม.ย. 2561
63 บัญชีชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 5 เม.ย. 2561
64 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ข่าวสารและสมัครงาน 4 เม.ย. 2561
65 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวสารและสมัครงาน 4 เม.ย. 2561
66 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและสมัครงาน 3 เม.ย. 2561
67 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ข่าวสารและสมัครงาน 3 เม.ย. 2561
68 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ข่าวสารและสมัครงาน 3 เม.ย. 2561
69 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ข่าวสารและสมัครงาน 3 เม.ย. 2561
70 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ถูกคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 30 มี.ค. 2561
71 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) ข่าวสารและสมัครงาน 27 มี.ค. 2561
72 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนง.กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสารและสมัครงาน 27 มี.ค. 2561
73 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ตำแหน่ง : พ... ข่าวสารและสมัครงาน 23 มี.ค. 2561
74 ผลการคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ ข่าวสารและสมัครงาน 22 มี.ค. 2561
75 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสารและสมัครงาน 21 มี.ค. 2561
76 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพ... ข่าวสารและสมัครงาน 20 มี.ค. 2561
77 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ข่าวสารและสมัครงาน 19 มี.ค. 2561
78 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ข่าวสารและสมัครงาน 19 มี.ค. 2561
79 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมิณสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ข่าวสารและสมัครงาน 14 มี.ค. 2561
80 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ข่าวสารและสมัครงาน 14 มี.ค. 2561
81 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข่าวสารและสมัครงาน 14 มี.ค. 2561
82 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 14 มี.ค. 2561
83 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ข่าวสารและสมัครงาน 14 มี.ค. 2561