โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 
 
Administrator, 18 พ.ย. 2559 09:09 น.
# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 19 ก.ย. 2561
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.ย. 2561
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย. 2561
4 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย. 2561
5 ประกวดราคาจ้างค่าบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะ แบบเคลี่ิอนที่ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย. 2561
6 ประกวดราคาจ้างค่าจ้างบริการตรวจ mri ของโรงพยาบาล ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย. 2561
7 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย. 2561
8 ประกวดราคาเช่าค่ายริการเช่าเครื่องเอกชเรย์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย. 2561
9 ประกวดราคาจ้างค่าจ้างบริการตรวจ mri ของโรงพยาบาล ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย. 2561
10 ประกวดราคาจ้างค่าบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะ แบบเคลี่ิอนที่ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย. 2561
11 ประกวดราคาจ้างค่าจ้างบริการตรวจ mri ของโรงพยาบาล ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย. 2561
12 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ย. 2561
13 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาวัสดุบริโภคอาหาร ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 27 ส.ค. 2561
14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 22 ส.ค. 2561
15 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 22 ส.ค. 2561
16 ประกาศจ้างเหมาซักอบรีด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 16 ส.ค. 2561
17 เอกสารประกวดราคาซักอบรีด2 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 16 ส.ค. 2561
18 TORซักอบรีดและบรรจุผ้าผู้ป่วย1 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 16 ส.ค. 2561
19 เอกสารประกวดราคามูลฝอย2 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 16 ส.ค. 2561
20 ประกาศมูลฝอย3 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 16 ส.ค. 2561
21 TOR มูลฝอยติดเชื้้อ1 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 16 ส.ค. 2561
22 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุบริโภคอาหาร ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 6 ส.ค. 2561
23 ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหาร ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 6 ส.ค. 2561
24 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 3 ส.ค. 2561
25 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 1 ส.ค. 2561
26 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 1 ส.ค. 2561
27 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.ค. 2561
28 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด12ที่นั่ง ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 24 ก.ค. 2561
29 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบควบคุม ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.ค. 2561
30 ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.ค. 2561
31 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตวรจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.ค. 2561
32 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตวรจวิเคราะห์ภาพตัดขวาง ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 ก.ค. 2561
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.ค. 2561
34 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 18 ก.ค. 2561
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้จำนวน1ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 ก.ค. 2561
36 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 13 ก.ค. 2561
37 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 2 ก.ค. 2561
38 เผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 12 มิ.ย. 2561
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจชิ้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 7 มิ.ย. 2561
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(Out lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 7 มิ.ย. 2561
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา จ... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิ.ย. 2561
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณแก๊สแล... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 1 มิ.ย. 2561
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจนับแยกเม็ดเลือดสำหรับเครื่อง C... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 31 พ.ค. 2561
44 ประกวดคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 31 พ.ค. 2561
45 เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ขวดเพาะเชื้อจากเลือด แบบอัต... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 30 พ.ค. 2561
46 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 25 พ.ค. 2561
47 แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2561 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 24 พ.ค. 2561
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจวัด CD4+Lymphocyte จำ... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 พ.ค. 2561
49 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ กรณีชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป ปี 2560 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 22 พ.ค. 2561
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 15 พ.ค. 2561
51 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสร์การแพทย์ รายการแถบตรวจไข้หวัดใหญ่ จำนวน ... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 4 พ.ค. 2561
52 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 24 เม.ย. 2561
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ server ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 เม.ย. 2561
54 ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 20 เม.ย. 2561
55 ประกวดราคาจ้างตรวจชื้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 18 เม.ย. 2561
56 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ขวดเพาะเชื้อในเลือด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 9 เม.ย. 2561
57 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณแก๊ส ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 5 เม.ย. 2561
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 28 มี.ค. 2561
59 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันจำนวน 9 รายการ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 26 มี.ค. 2561
60 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 23 มี.ค. 2561
61 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 21 มี.ค. 2561
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงหลังคา (ครอบ) ตึก OPD และแฟลตแพท์ ของโรงพย... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 19 มี.ค. 2561
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องพิเศษอาคาร60เตียง ชั้นืั่1,2,3 ของโรงพยาบาล... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 19 มี.ค. 2561
64 ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ(ครั้งที่ 2) ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 19 มี.ค. 2561
65 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบปฎิบัติการเสมือนฯ จำนวน 1 ระบบ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 14 มี.ค. 2561
66 ผู้ชนะการประกวดวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 14 มี.ค. 2561
67 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อ... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 14 มี.ค. 2561
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ของโรงพยาบาลหนองคาย ด้วยวิธ... ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 14 มี.ค. 2561