โรงพยาบาลหนองคาย

www.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ครั้งที่ 4 ป้องกันอัมพาต

Administrator, 1 ต.ค. 2561 09:02 น.

เข้าร่วมโครงการด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ

1. กรอกฟอร์มใบสมัคร เพื่อลงทะเบียน
2. คีย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัคร
3. ชำระค่าลงทะเบียน
4. แจ้งรายละเอียดการชำระ ช่องทาง วันที่ และเวลา *สำคัญมาก โปรดรักษาสิทธิ์ของท่าน มิฉนั้นจะไม่ได้รับตรวจสอบและยื่นยันในขั้นตอน รับเสื้อ
5. หลัง 16.00 น. ตรวจสอบสถานะ เพื่อรับทราบสถานที่ วัน และเวลา รับเสื้อ

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

อย่าลืมถูกใจเพจ รับทราบข่าวสารอัพเดต

ขั้นตอนการแจ้งชำระ !!

1. ตรวจสอบสถานะข้อมูลของท่าน โดยคีย์เลขบัตรประชาชน 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค
2. ชำระค่าสมัคร ที่เค้าเตอร์ธนาคาร หรือ ช่องทางอื่น มาตามเลขที่บัญชีด้านล่าง

สาขา หนองคาย
ชื่อบัญชี โครงการรณรงค์หลอดเลือดสมอง
เลขบัญชี 413-0-50848-2

ใส่สตางค์เพื่อง่ายต่อการระบุตัวท่าน เช่น 401.18
3. แจ้งการชำระ โดยคีย์จำนวนเงินที่ชำระ วันที่และวลาชำระ
4. รอเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ

ฟอร์มใบสมัคร

 

ชื่อ
นามสกุล
เพศ
อายุ
เลขบัตรประชาชน
สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
โรคประจำตัว
ผู้ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
ประเภทของกิจกรรม
ประเภทค่าสมัคร
ขนาดของเสื้อ
ประเภทของเสื้อ