คุณภาพอากาศ
รพ.หนองคาย วันนี้

อัพเดตเมื่อ 14 เม.ย. 2564 09:00 น.


PM 2.5 = 47 μg/m3
คุณภาพอากาศ AQI = 88
  • คุณภาพอากาศปานกลาง
  • ประชาชนที่ไวต่อมลพิษมากกว่าคนทั่วไปควรลดการออกแรงหนักหรือเวลานานสังเกตอาการไอหรือหอบ และควรงดกิจกรรมนอกอาคาร, ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรงดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน สามารถทำกิจกรรมนอกอาคารได้ แต่ไม่ควรออกแรงมากและควรพักบ่อยๆ สังเกตอาการไอหรือหอบ, ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ, โรงเรียนหรือสถานศึกษาควรลดกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานานและต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและห้องสะอาดสำหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยง
* การตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ "Dustboy" เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เท่านั้น ยังไม่ใช่วิธีการมาตราฐาน หรือเทียบเท่าตามกฏหมาย

โรงพยาบาลหนองคาย ยินดีต้อนรับ Welcome to NKH

PM25(ug/m3)
0-25
26-37
38-50
51-90
>90
TH AQI
0-25
26-50
51-100
101-200
>200