ฟอร์มบันทึกนัด แบบล็อควัน

ใช้รหัสผ่านเดียวกับ ITC-Service
ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดปุ่มลงนัดทุกครั้ง เมื่อกดปุ่มลงนัดแล้ว จะไม่สามารถย้อนค่ากลับได้
จากวันที่
ถึงวันที่
กลุ่มงาน/แผนก
วันนัด
ต้องเลือกที่ละวัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
จำนวนนัด

2018 Design & Coding by Prawee Teerachaiyanan