รายการสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566 11:19 น.

รหัสประเภทสินค้า ประเภทสินค้า จำนวน อัพเดตล่าสุด
tp01 อุปกรณ์ผ่าตัด และอุปกรณ์การแพทย์ -431507 2022-06-27 09:32:56
tp02 บริภัณฑ์การแพทย์ 43 2022-06-27 09:42:36
tp04 เครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง -29496 2023-07-30 05:31:46