บันทึกรายการแพทย์ผ่าตัด

ข้อมูล ณ วันที่ 2023-12-11
R ID Doctor เวร วันทำการ วันหยุดราชการ วันรวม #
035 นพ.ศราวุธ ศิริวัย ว29564 เวรเช้า 0 1 1
1088 นพ.ขวัญชาย กิติรัตน์ ว38950 เวรเช้า 0 2 2
1140 พญ.ศิริธร เด่นศิริอักษร ว40651 เวรเช้า 0 1 1
1153 นพ.รุจ รุจเศรณี ว55637 เวรเช้า 0 2 2
1153 นพ.รุจ รุจเศรณี ว55637 เวรดึก 0 1 1
1242 นพ.ชลธิศ ละเอียดอ่อง ว38966 เวรดึก 0 2 2
1820 นพ.ภูมิพัฒน์ อาจวิชัย ว40451 เวรเช้า 0 1 1
Total #

 

2020 Prawee Teerachaiyanan Powered by IT