บันทึกรายการแพทย์ผ่าตัด

ข้อมูล ณ วันที่ 2022-11-26
R ID Doctor เวร วันทำการ วันหยุดราชการ วันรวม #
029 นพ.ฉัตรชัย บุญประชารัตน์ ว24270 เวรเช้า 0 1 1
1010 นพ.ณัฏฐพล รุจิระโชติวัฒน์ ว51480 เวรเช้า 0 4 4
1699 นพ.มานะ ศิระพัฒน์ ว51574 เวรเช้า 0 1 1
446 นพ.วรวิทย์ เด่นศิริอักษร ว40104 เวรเช้า 0 1 1
544 พญ.สุนิดา พรรณะ ว34413 เวรดึก 0 1 1
Total #

 

2020 Prawee Teerachaiyanan Powered by IT