ค้นหา

เลือกวันที่ต้องการจอง

ระบบนัดหมาย ทันตกรรม นอกเวลา SMC

จองง่ายๆ ด้วย 4 ขั้นตอนวิธี
1. เลือกวันที่ต้องการจอง
2. เลือก ช่วงเวลาที่แสดงสถานะ ขึ้นคำว่า
3. ระบุรายละเอียดข้อมูล
    3.1 เคยมีประวัติรับการรักษาจากโรงพยาบาลหนองคายมาก่อน สามารถค้นหาข้อมูล ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
    3.2 ไม่เคยมีประวัติรับการรักษาจากโรงพยาบาลหนองคายมาก่อน โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มการจอง
4. รอการติดต่อกลับจาก เจ้าหน้าที่

* หมายเหตุ
    * ยืนยันตน และซักประวัติ ณ ห้องทันตกรรม ก่อนเวลาตรวจ 30 นาที
    * ยืนบัตรประชาชนทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
    * สามารถค้นหาประวัติการจอง หรือตรวจสอบสถานะการจองท่าน ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
    * การแก้ไขเวลา โทรแจ้งยกเลิกรายการเดิม และจองเข้าโดยเลือกเวลาใหม่

ข่าวสาร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดย : Administrator เมื่อ : 2022-09-22 10:06:40

ทำฟันฟรี

จากผู้พัฒนา
โดย : Administrator เมื่อ : 2022-09-27 10:40:04

ทำให้แล้ว ใช้ให้หน่อยนะคร๊าป

ทดสอบ
โดย : Administrator เมื่อ : 2022-09-30 15:21:25

ทดาอบรายะลเอียด