รายการสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2566 08:42 น.

รหัสประเภทสินค้า ประเภทสินค้า จำนวน อัพเดตล่าสุด
tp01 เม้าส์ -15602 0000-00-00 00:00:00
tp02 คีย์บอร์ด 36948 0000-00-00 00:00:00
tp03 ซีพียู -449 0000-00-00 00:00:00
tp04 แรม -439 0000-00-00 00:00:00
tp05 ฮาร์ดดิส -1807 0000-00-00 00:00:00
tp07 เมนบอร์ด -449 0000-00-00 00:00:00
tp08 พาวเวอร์ซัพพลาย 246 0000-00-00 00:00:00
tp09 หมึกพิมพ์ 1748 0000-00-00 00:00:00
tp10 อุปกรณ์เครือข่าย 892 0000-00-00 00:00:00
tp11 อุปกรณ์ต่อพ่วง -26178 0000-00-00 00:00:00
tp12 อุปกรณ์ไฟฟ้า 232 0000-00-00 00:00:00
tp14 อื่นๆ -5529034 0000-00-00 00:00:00
tp16 แอลกอฮอล์ -96723 2023-06-14 01:03:35
tp11 ปื่นยิงบาร์ -26178 0000-00-00 00:00:00