รายการสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 9 ส.ค. 2565 05:12 น.

รหัสประเภทสินค้า ประเภทสินค้า จำนวน อัพเดตล่าสุด
tp01 เม้าส์ 10 0000-00-00 00:00:00
tp02 คีย์บอร์ด 28 0000-00-00 00:00:00
tp03 ซีพียู 5 0000-00-00 00:00:00
tp04 แรม 10 0000-00-00 00:00:00
tp05 ฮาร์ดดิส 8 0000-00-00 00:00:00
tp07 เมนบอร์ด 5 0000-00-00 00:00:00
tp08 พาวเวอร์ซัพพลาย 11 0000-00-00 00:00:00
tp09 หมึกพิมพ์ 90 0000-00-00 00:00:00
tp10 อุปกรณ์เครือข่าย 31 0000-00-00 00:00:00
tp11 อุปกรณ์ต่อพ่วง 32 0000-00-00 00:00:00
tp12 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1 0000-00-00 00:00:00
tp14 อื่นๆ 145 0000-00-00 00:00:00
tp11 ปื่นยิงบาร์ 32 0000-00-00 00:00:00