รายการพัสดุคอมพิวเตอร์ทั้งหมดBarcode Name Price Unit Type Treasury Edit
8858318018697 DTECH 450w 350 อัน พาวเวอร์ซัพพลาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4977766688420 label 12mm สีเหลือง 650 ตลับ หมึกพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
889296713111 HP GT52 สีฟ้า 250 ขวด หมึกพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
889296713135 HP GT52 สีเหลือง 250 ขวด หมึกพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
889296713128 HP GT52 สีชมพู 250 ขวด หมึกพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
190781886181 HP GT51XL สีดำ 250 ขวด หมึกพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
A001 Display to VGA 150 อัน อุปกรณ์ต่อพ่วง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
A001 Display to VGA 150 อัน ปื่นยิงบาร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8859206723778 Link CAT 6 80 ถุง อุปกรณ์เครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
A0087386 ซิลิโคน HC-161 90 หลอด อื่นๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
097855067128 Logitech K120 250 อัน คีย์บอร์ด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6543217895426 HDMI TO VGA 290 อัน อุปกรณ์ต่อพ่วง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6543217895426 HDMI TO VGA 290 อัน ปื่นยิงบาร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8859221707838 anitech p301 290 อัน คีย์บอร์ด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
A002 DVI to HDMI 90 อัน อุปกรณ์ต่อพ่วง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
A002 DVI to HDMI 90 อัน ปื่นยิงบาร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
AD057 DVI to VGA 150 อัน อุปกรณ์ต่อพ่วง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
AD057 DVI to VGA 150 อัน ปื่นยิงบาร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
A003 หัวแปลง Power supply 150 เส้น อุปกรณ์ต่อพ่วง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
A003 หัวแปลง Power supply 150 เส้น ปื่นยิงบาร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
A010 Smart Card Reader 399 อัน อื่นๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
BX80684G5400 CPU Pentium G5400 2700 อัน ซีพียู ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8858702075923 HP/CANON CE285A/CB435A 350 ตลับ หมึกพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8858702076319 HP CF280A 450 ตลับ หมึกพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8859206753898 กล่อง Lan cat6 indoor 3200 กล่อง อุปกรณ์เครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8859206726755 กล่อง Lan cat6 outdoor 4300 กล่อง อุปกรณ์เครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
PA03670-0002 PICK ROLLER 1056 กล่อง อื่นๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
PA03670-0001 BRAKE ROLLER 1056 กล่อง อื่นๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
A008 ขาตั้ง TV 1300 กล่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
A009 กระดาษปริ้นความร้อน เทอร์มอล 50 แพ็ค หมึกพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
097855128294 Logitech M100R 220 อัน เม้าส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
740617282733 Kingston 4GB DDR4 800 แถว แรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8858318018703 DTECH 450W 400 อัน พาวเวอร์ซัพพลาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
4891199001147 Battery Bios 30 อัน อื่นๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
740617261219 Kingston SSD 240GB 1000 ลูก ฮาร์ดดิส ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
H310M H 2.0 GIGABYTE H310M H 2.0 1700 อัน เมนบอร์ด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6997745612381 HDMI Cable 100 เส้น อุปกรณ์ต่อพ่วง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6997745612381 HDMI Cable 100 เส้น ปื่นยิงบาร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
fsdff sfsfsdf 1 อัน คีย์บอร์ด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
999 เหล้าขาว 100 ขวด อื่นๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ