โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร และ เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 21 พ.ค. 2561 15:37 น.

รายละเอียด

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ โรงพยาบาลหนองคาย 2 “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมายให้ “ แพทย์หญิงภรณี พรวัฒนา ” หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร และ เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี ในการศึกษา ดูงานการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ “ระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง” ที่มุ่งเน้นโดยการมีส่วนร่วม ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
  • มีโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรีจากคุณพรรณี สมัครคุณ เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีอาวุโส พร้อมคณะ
  • โรงพยาบาลหนองคาย ; เยี่ยมอาการอาพาธ พระธรรมมงคลรังษี
  • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (แรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ) โดยได้กราบนิมนต์พระครูศรีธรรมวงศ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดศรีษะเกษ
  • มอบรถเข็นนั่งผู้พิการ ประจำปี 2561
  • โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย รับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 / 2561
  • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดงาน มุทิตา กษิณานุสรณ์
  • “ก้าวท้าใจ season 3”
  • วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี มีการจัดประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี
  • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ให้การต้อนรับ โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
  • รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด สงกรานต์ 2561
  •