โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท เทพอรุโณทัย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 21 พ.ค. 2561 15:48 น.

รายละเอียด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. "นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายมอบหมายให้ นางสาวสิริลักษณ์ บุญประกอบ หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัดต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมี นายสิริเกียรติ พลอาสา ผู้จัดการโรงงานและทีมผู้บริหารของบริษัทฯให้การต้อนรับ/อำนวยความสะดวก ทั้งนี้มีผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 260 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6)
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
 • มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย"
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบเงินบริจาค จาก “บริษัท อินโพแซท จำกัด” (สำนักงานใหญ่)วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย
 • ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร (๑๐๐ วัน) การมรณภาพ พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุณมหาเถร)
 • ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลาก
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000 บาท จาก พระอาจารย์สมชาย อภิชยฺโย วัดสร้างพร้าว
 • อบรมการพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • ประชุมวิชาการ Interhospital Conference
 •