โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท เทพอรุโณทัย

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 21 พ.ค. 2561 15:48 น.

รายละเอียด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. "นายแพทย์สุรกิจ ยศพล" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายมอบหมายให้ นางสาวสิริลักษณ์ บุญประกอบ หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัดต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมี นายสิริเกียรติ พลอาสา ผู้จัดการโรงงานและทีมผู้บริหารของบริษัทฯให้การต้อนรับ/อำนวยความสะดวก ทั้งนี้มีผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 260 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ทำบุญตักบาตรในวันแรม 6 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด
 • รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด สงกรานต์ 2561
 • ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.45 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา ให้การต้อนรับ โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี
 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดอบรม “ อาสาสมัครสาธารณสุขและเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน (อสร./ยสร. )”
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเมตตาบารมี โรงพยาบาล หนองคาย จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม “ผู้ว่าชวนเดิน หมอชวนวิ่ง ผอ.ชวนแข่ง”
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล
 • เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • กิจกรรมเคารพธงชาติไทยวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.00 น.
 •