โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 15 มิ.ย. 2561 10:16 น.

รายละเอียด

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จ.หนองคาย ได้ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประกอบการในจังหวัดหนองคาย ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รองผบก.ภ.จ.หนองคาย กล่าวว่า คณะทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดหนองคาย จะได้ร่วมกันกำหนด มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชิงรุก กวดขันวินัยจราจร โดยสถานีตำรวจภูธร 14 แห่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เน้นปลูกฝังวินัย จราจรในสถานศึกษา และจะมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินคดีตาม พรบ.จราจรทางบก ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ซีซีทีวี มีเครื่องยิงความเร็ว บันทึกภาพผู้ใช้รถใช้ถนนฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร หรือทำผิดกฎหมายจราจร นอกจากนี้ยังจะดำเนินการเชิงรุกด้วยการลดช่องทางการเข้าถึงเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ โดยใช้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุการเมาแล้วขับ เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราตามร้านค้าต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างวินัยจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กวดขันวินัยจราจรว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
 • รับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2562
 • กิจกรรมสภากาแฟ ในเดือนพฤษภาคม 2561
 • วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องนาคาราฮอลล์ 2 โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย ประชุมโครงการพัฒนาระบบส่งต่อด้านโภชนบำบัด กับโรงพยาบาลในเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 8
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็ก 0-5 ปี ในชุมชน ส่งเสริม เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย พิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”
 • ทำความสะอาดทุกจุด ทุกสถานที่ที่มีการสัมผัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 •