โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 15 มิ.ย. 2561 10:16 น.

รายละเอียด

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จ.หนองคาย ได้ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประกอบการในจังหวัดหนองคาย ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รองผบก.ภ.จ.หนองคาย กล่าวว่า คณะทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดหนองคาย จะได้ร่วมกันกำหนด มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชิงรุก กวดขันวินัยจราจร โดยสถานีตำรวจภูธร 14 แห่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เน้นปลูกฝังวินัย จราจรในสถานศึกษา และจะมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินคดีตาม พรบ.จราจรทางบก ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ซีซีทีวี มีเครื่องยิงความเร็ว บันทึกภาพผู้ใช้รถใช้ถนนฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร หรือทำผิดกฎหมายจราจร นอกจากนี้ยังจะดำเนินการเชิงรุกด้วยการลดช่องทางการเข้าถึงเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ โดยใช้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุการเมาแล้วขับ เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราตามร้านค้าต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างวินัยจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กวดขันวินัยจราจรว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ จากการให้ความร่วมมือในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”
 • ประชุมใหญ่ทางวิชาการสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561
 • โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมส่งร่างผู้บริจาคร่างกาย
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลฯ ในระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561
 • รับฟังสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2564
 • ให้บริการตรวจมะเร็งเต้านม
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น ณ อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหนองคาย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 8 และพิธีเปิดอาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ร้านราชาไฮเทค ตลาดราชา โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทโพนพิสัย และนายแพทย์จำรัส พงษ์พิศ
 • พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บ้านพักรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย
 •