โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 15 มิ.ย. 2561 10:16 น.

รายละเอียด

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จ.หนองคาย ได้ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประกอบการในจังหวัดหนองคาย ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ รองผบก.ภ.จ.หนองคาย กล่าวว่า คณะทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดหนองคาย จะได้ร่วมกันกำหนด มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชิงรุก กวดขันวินัยจราจร โดยสถานีตำรวจภูธร 14 แห่งในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เน้นปลูกฝังวินัย จราจรในสถานศึกษา และจะมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินคดีตาม พรบ.จราจรทางบก ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ซีซีทีวี มีเครื่องยิงความเร็ว บันทึกภาพผู้ใช้รถใช้ถนนฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร หรือทำผิดกฎหมายจราจร นอกจากนี้ยังจะดำเนินการเชิงรุกด้วยการลดช่องทางการเข้าถึงเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ โดยใช้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากสาเหตุการเมาแล้วขับ เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราตามร้านค้าต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างวินัยจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน กวดขันวินัยจราจรว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในครั้งนี้ด้วย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคายจัดงานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ทำบุญตักบาตรในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีกุนวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ฉนฺทกโร เมตตา โรงพยาบาลหนองคาย
 • จัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก “คัดกรอง ป้องกัน รู้ทันโรคไต” ประจำปี 2563
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมโรงพยาบาลศูนย์
 • ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.15 น. ณ คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000 บาท
 • อบรมฟื้นฟูวิชาการ การสวม/การถอดชุด PPE
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น ให้การต้อนรับ “นายคมศักดิ์ เอียสกุล” ผู้อำนวยการโรงเรียนชราบาล เทศบาลเมืองหนองคาย นำคณะนักเรียน โรงเรียนชราบาล
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “คุณเทวัล ปิยะวัฒนะนนท์” (ร้านประมงการค้า)
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ สิทธิเบิกได้จ่ายตรง
 •