โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ การคลอด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 6 ก.ค. 2561 08:41 น.

รายละเอียด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ การคลอด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด” โดย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้มอบหมายให้ “ นายแพทย์สุวิทย์ เด่นศิริอักษร ” หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม เป็นประธาน วัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญแก่แพทย์และพยาบาลประจำการ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ ดูแลช่วยเหลือให้มีการส่งต่อได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และขยายผลความรู้ที่ได้รับ ไปสู่ผู้ร่วมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลรักษาให้ตั้งครรภ์และคลอดอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจและมีความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เปิดตู้รับบริจาค ที่ประชาชนร่วมกันบริจาค บริเวณศาลพระภูมิเจ้าพ่อแสนศรีวิชัย ได้เงินทั้งสิ้น จำนวน 7,430 บาท
 • เฝ้าระวัง ป้องกัน ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงพยาบาล
 • ประชุมคณะทำงาน service plan สาขา RDU เขต 8
 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนรับ “ นายอำนาจ ผการัตน์ ” ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี (อปสข.) ในการประชุมสัญจร
 • โรงบุญ โรงทานอาหารฟรี
 • เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย “ นายรณชัย จิตรวิเศษ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าหอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย “นายรณชัย จิตรวิเศษ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์
 • จัดฟัน ฟันดี ฟันสวย
 • วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
 •