โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 27 ส.ค. 2561 09:00 น.

รายละเอียด

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรม แกนนำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โดยมี “ นายกำภล เมืองโคตร ” นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธาน มี “นางเสาวลักษณ์ สัจจา” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้จัดการคลินิก หมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้แกนนำ TO BE NUMBER ONE ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน และเพื่อให้ทุกสถานศึกษาในเขตพื้นที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลหนองคาย มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในเขตสุขภาพ ชุมชนเมือง จำนวน 130 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธาณสุข ชั้น 1 เป็นตัวแทนรับมอบพัดลมตั้งพื้น 22 นิ้ว 5 ตัว จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง้วจี่
 • การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (IC) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนางานฯ
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.
 • ประชุมกรรมการบริหารและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ปี 2560
 • รับบริจาค “Tube corrugate CORRA-FLEX จำนวน 10 กล่อง
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านสูตินรีเวชกรรมและทารกแรกเกิด จาก โรงพยาบาลเลย
 • วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมวิชาการเรื่อง " การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการดื้อยาด้านจุลชีพ "
 • คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตรวจเฝ้าระวังป้องกัน รพ.หนองคาย 2
 • วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น.งานนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าเยี่ยม “ MISSSOUPHAVANH
 •