โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น.งานนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าเยี่ยม “ MISSSOUPHAVANH

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 27 ส.ค. 2561 09:25 น.

รายละเอียด

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมาย ให้ “ นางสุเนตรา สุภาแสน ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าเยี่ยม “ MISSSOUPHAVANH PHENGKINGLAVONG ” ที่อยู่ ; อยู่บ้านเลขที่ 404 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 28 ตำบลไชยเชษฐา นครหลวง เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผู้คลอดในระบบบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน (Convenient Service) ที่หอผู้ป่วยพิเศษ “สู่ขวัญ” โรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดระบบเพิ่มบริการพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้มาใช้บริการ ซึ่งผู้คลอดรายนี้ สูติแพทย์ผู้ดูแลได้แก่ “ นายแพทย์รัฐวิชญ์ สุนทร ” คลอดในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 06.40 น. เพศหญิง น้ำหนัก 2,930 Gms. โรงพยาบาลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณ “ MISSSOUPHAVANH PHENGKINGLAVONG ” และเด็กหญิง CHC ของเราด้วย ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูก ค่ะ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ตรวจเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เปิดเทอมวันแรกรับวิถีใหม่ New Normal วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “ร้านราชาไฮเทค ตลาดราชา โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ทโพนพิสัย และนายแพทย์จำรัส พงษ์พิศ
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หนองคายปลอดภัย กวดขันวินัยจราจร ว่าด้วยความร่วมมือองค์กรต้นแบบการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
 • โรงพยาบาลหนองคาย จัดอบรมวัน อสม.แห่งชาติ
 • จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาล
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย
 • ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เราจะก้าวผ่านพ้นโรคระบาด "โควิด-19" ไปด้วยกัน
 • ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • รพ.หนองคาย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก “นางสาวกุลกนก พนมพงศ์” พร้อมครอบครัว
 •