โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น.งานนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าเยี่ยม “ MISSSOUPHAVANH

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 27 ส.ค. 2561 09:25 น.

รายละเอียด

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมาย ให้ “ นางสุเนตรา สุภาแสน ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าเยี่ยม “ MISSSOUPHAVANH PHENGKINGLAVONG ” ที่อยู่ ; อยู่บ้านเลขที่ 404 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 28 ตำบลไชยเชษฐา นครหลวง เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผู้คลอดในระบบบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน (Convenient Service) ที่หอผู้ป่วยพิเศษ “สู่ขวัญ” โรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดระบบเพิ่มบริการพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้มาใช้บริการ ซึ่งผู้คลอดรายนี้ สูติแพทย์ผู้ดูแลได้แก่ “ นายแพทย์รัฐวิชญ์ สุนทร ” คลอดในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 06.40 น. เพศหญิง น้ำหนัก 2,930 Gms. โรงพยาบาลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณ “ MISSSOUPHAVANH PHENGKINGLAVONG ” และเด็กหญิง CHC ของเราด้วย ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูก ค่ะ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก นางสาวศศิพิมพ์ ศรีโยธา
 • โรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จาก ห้องคลอด
 • โรงพยาบาล และญาติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการแก้ไขปัญหามารดาตายจากการตั้งครรภ์ การคลอด ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา พร้อมทีมงาน ได้พัฒนาระบบบริการ และผ่านการรับรอง
 • ประชุมใหญ่ทางวิชาการสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2561
 • ร่วมรณรงค์โรคไต ภายใต้คำขวัญที่ว่า "สตรีไทย ไต Strong"
 • เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • มอบเกียรติบัตร "คนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย"
 • โรงทาน อาหารฟรี จาก องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลหนองคาย นำโดย “แพทย์หญิงอภิญญา เกรียงบูรพา”
 •