โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น.งานนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าเยี่ยม “ MISSSOUPHAVANH

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 27 ส.ค. 2561 09:25 น.

รายละเอียด

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้มอบหมาย ให้ “ นางสุเนตรา สุภาแสน ” พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานนโยบายและแผน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าเยี่ยม “ MISSSOUPHAVANH PHENGKINGLAVONG ” ที่อยู่ ; อยู่บ้านเลขที่ 404 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 28 ตำบลไชยเชษฐา นครหลวง เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผู้คลอดในระบบบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน (Convenient Service) ที่หอผู้ป่วยพิเศษ “สู่ขวัญ” โรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดระบบเพิ่มบริการพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้มาใช้บริการ ซึ่งผู้คลอดรายนี้ สูติแพทย์ผู้ดูแลได้แก่ “ นายแพทย์รัฐวิชญ์ สุนทร ” คลอดในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 06.40 น. เพศหญิง น้ำหนัก 2,930 Gms. โรงพยาบาลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวคุณ “ MISSSOUPHAVANH PHENGKINGLAVONG ” และเด็กหญิง CHC ของเราด้วย ขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูก ค่ะ

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 3 รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลหนองคาย 2 จังหวัดหนองคาย
 • รับบริจาคเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ แบบอัตโนมัติ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10 ล้านบาท จาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในโครงการ PEA
 • วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 • รับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2562
 • ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 26 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ 67 รูป ออกรับบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.50 น. ณ บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ สิทธิเบิกได้จ่ายตรง
 •