โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น.

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 5 พ.ย. 2561 14:39 น.

รายละเอียด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น. ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย เป็นประธานกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4” โดยมี “แพทย์หญิงใจทิพย์ รุจนเวชช์ “ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อลดอัตราป่วยและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากโรคนี้หากรู้ปฏิบัติได้ถูกต้องจะป้องกันได้ถึงร้อยละ 90 และหนึ่งในวิธีป้องกันโรคที่สำคัญคือ “การออกกำลังกาย” และเพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานในภาพรวมของหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ในการจัดกิจกรรมเชิงรุกให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเป็นเอกภาพ โดยมีพลังในการปลุกให้สังคมตระหนัก รู้จักหาแนวทางในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดได้ดีขึ้น และเพื่อเป็นการระดมทุนในการนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการเปิดอาคารบำบัด รักษา คลอดผู้ป่วยในหลังใหม่ 10 ชั้นของโรงพยาบาลหนองคาย กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปั่น 20 กม. เดิน 3 กม. และการวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง คือ 10 กม. และ 5 กม. แบ่งประเภท ชาย-หญิง และกลุ่มอายุน้อยกว่า 35 ปี , 35-50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี เส้นทางการเดิน วิ่ง ปั่น จะผ่านแม่น้ำโขง นักกีฬาจะได้ออกกำลังกายและชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขง โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พ่อค้า ประชาชน และผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 800 คน

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 194 ปี
 • เตรียมความพร้อมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
 • พิชิตเชื้อดื้อยาด้วย SHIP BE BUNDLE การใช้ VAP, CAUTI, SSI CARE BUNDLE และฝึกปฏิบัติการล้างมือและสวม PPE
 • รายนามผู้บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลหนองคาย ผ่านทางองค์กรแพทย์ ใน่ช่วงวันที่ 14-17 เมษายน 2563
 • มอบรถเข็นนั่งผู้พิการ ประจำปี 2561
 • รับมอบเงินบริจาค จาก “บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
 • กัญชาด้านการแพทย์
 • วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์สัมพาหะ ชั้น 2
 • ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ
 • ตรวจคัดกรองโรคทางตา และความผิดปกติด้านการมองเห็นในผู้สูงอายุ
 •