โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น.

นายประวีร์ ธีราไชยนันท์, 13 พ.ย. 2561 09:13 น.

รายละเอียด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย “ นายแพทย์สุรกิจ ยศพล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป ร่วมฟังพระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ หลังเสร็จพิธีฯ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดตั้งโต๊ะจำหน่ายอาหารและน้ำดื่ม รายได้สมทบองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2561 และร่วมฉลององค์กฐินสามัคคีกับกิจกรรมรำวงย้อนยุค “มนต์รักบุญกฐิน” ซึ่งสร้างความสนุกสนาน ให้กับผู้มาร่วมงาน งานนี้..อิ่มบุญ อิ่มกุศลกันถ้วนหน้าและในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และพุทศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา เคลื่อนองค์กฐินสามัคคี ไปยังวัดชัยพร คุ้มชัยพร หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี “พระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ประธานฝ่ายสงฆ์) เจ้าอาวาสวัดชัยพร พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร และชาวคุ้มชัยพร คุ้มดอนแดง คุ้มดอนโพธิ์ ร่วมให้การต้อนรับกฐินสามัคคีโรงพยาบาลหนองคาย โดยได้ยอดกฐินสามัคคีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 677,599 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รายได้จากกฐินสามัคคีในปีนี้จะนำไปสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพื่อเป็นการสร้างถาวรวัตถุแก่พระศาสนาสืบไป

ไฟล์ : -
กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • รับมอบเคาเตอร์ช่องจ่ายยาป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ จาก คุณบุญเลิศ – คุณสุพัฒน์ กิติปัญญา และคณะ
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น ณ.อาคารผู้ป่วยนอก เจ้าหน้าที่ ในการให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี ซึ่งโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และซี
 • โรงพยาบาลหนองคาย ; จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) “สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All”
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล เข้ากราบนมัสการและเยี่ยมอาการอาพาธ พระธรรมมงคลรังษี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รับมอบหมวกเด็กอ่อน จำนวน 12 ใบ
 • การสร้างนักวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัย R2R ครั้งที่ 3
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลาง จังหวัดหนองคาย “ นายรณชัย จิตรวิเศษ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณด้านหน้าหอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
 • ธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เราจะก้าวผ่านพ้นโรคระบาด "โควิด-19" ไปด้วยกัน
 • โรงพยาบาลหนองคาย มีโรงบุญ โรงทาน อาหารฟรี จากจากคุณหนูจันทร์ โอราฬ และคุณมะลิวัลย์ ธนาคุณ ร้านปูนา ตลาดเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี นำผลไม้ มาบริการให้กับผู้ป่วยและญาติ ผู้มารับบริการ รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายโรงพยาบาลหนองคาย
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมโรงพยาบาลศูนย์
 •